Prestaties van het toepassingspad

We hebben een eenvoudigere manier nodig om optimale applicatieprestaties op het netwerk te behouden! In deze rondleiding zullen we een gezond netwerkpad baseren en vervolgens Intents gebruiken (inclusief ping-, traceroute- en interfacefouten) om automatisch een langzame applicatie te diagnosticeren.

 

Geautomatiseerde diagnose

NetOps-teams moeten overhead verminderen bij het op grote schaal beheren van tickets. In deze rondleiding worden intenties gebruikt om het oplossen van een probleem te automatiseren op het moment dat het wordt gedetecteerd. NetBrain biedt diagnostische resultaten en de oorzaak voordat een technicus er zelfs maar bij betrokken raakt.

 

Voorkom netwerkuitval

Preventieve automatisering voorkomt uitval en verstoringen door potentiële problemen te detecteren voordat ze gevolgen hebben voor het bedrijf. In deze rondleiding monitoren we het netwerk design Intents zoals voorvoegsellijsten, BGP en OSPF voor onbedoelde afwijkingen die kunnen leiden tot toekomstige storingen.

 

Beschermd netwerk Change Management

Door gebruik te maken van Intents voeren teams vol vertrouwen netwerkconfiguratiewijzigingen uit zonder ongeplande neveneffecten voor zakelijke services. In deze rondleiding controleren we of een wijziging is uitgevoerd zoals verwacht, alle applicatieconnectiviteit behouden is en het netwerk design Intent niet is geschonden.

 

Netwerkbeveiliging afdwingen

Als het gaat om netwerkbeveiliging, is het afdwingen van beleidsintentie alles. Tijdens deze rondleiding verifiëren we of externe toegang tot netwerkapparaten op onze locatie in Beijing veilig is om openbaarmaking van informatie en ongeoorloofde toegang te voorkomen.