Kennisbank

Analistenpapieren

Uw netwerk beheren op basis van intenties (ESG)

Deze showcase bespreekt de mogelijkheid om netwerkbeheer te automatiseren gedurende de levensduur van de infrastructuur door het gedrag te behouden.

Analistenpapieren

Operationele efficiëntie op schaal met Intent-Based (EMA)

In dit artikel wordt uitgelegd waarom netwerkteams niet langer kunnen vertrouwen op tactische, ontwikkelaarafhankelijke, scriptzware benaderingen van netwerkactiviteiten.

Operationele efficiëntie op schaal met Intent-Based (EMA)